Inter Życie

Życie

Inter Moje Życie

Ubezpieczenie terminowe Inter Moje Życie zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę przed  nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi, takimi jak śmierć, poważa choroba nieszczęśliwy wypadek oraz  jego skutki takie jak inwalidztwo czy pobyt  w szpitalu.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć poprzez wypełnienie i podpisanie wniosku o zawarcie umowy wraz z krótką ankietą medyczną. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić Cię o wykonanie konkretnych badań lekarskich na nasz koszt.

Ochrona świadczona będzie od momentu podpisania wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż dzień po opłacie składki ubezpieczeniowej.

W przypadku ubezpieczenia Inter Moje Życie Minimalna suma ubezpieczenia to 10 000 zł i jest stała przez cały okres zawartej ochrony, o ile sam nie zawnioskujesz o jej podwyższenie, a minimalna składka wynosi 30 zł i jest stała przez cały okres ubezpieczenia.

 • Sam ustalasz wysokość wsparcia finansowego dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Indywidualnie ustalimy zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy na niezmienionych warunkach aż do 70 rok życia
 • Możesz wybrać czas trwania ochrony od 5 do 35 lat
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do 20% bez konieczności medycznej oceny stanu zdrowia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania

Inter Bezpieczny Kredyt

Terminowe ubezpieczenie na życie INTER Bezpieczny Kredyt to propozycja dla osób, które zaciągają zobowiązania finansowe, planują duże inwestycje lub potrzebują długotrwałej ochrony. Jest to idealne zabezpieczenie finansowe najbliższych osób w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Samodzielnie  ustalasz wysokość sumy i okres ubezpieczenia zgodnie z Twoim kredytem lub potrzebą ochrony. W przypadku ubezpieczenia INTER Bezpieczny Kredyt Minimalna suma ubezpieczenia to 10 000 zł i maleje proporcjonalnie do okresu jaki upłynął od początku ochrony ubezpieczeniowej, a minimalna składka wynosi 30 zł i jest stała przez cały okres ubezpieczenia.

 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy aż do 80 roku życia
 • Możesz zawrzeć umowę na okres ubezpieczenia od jednego roku do 50 lat
 • Składkę ubezpieczeniową płacisz tylko przez 2/3 okresu ubezpieczenia
 • Możesz zawrzeć umowę nie tylko pod zobowiązania kredytowe, ale również po to, by zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych
 • Na Twoje życzenie dokonujemy cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia na bank, w którym zaciągasz kredyt

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć poprzez wypełnienie i podpisanie wniosku o zawarcie umowy wraz z krótką ankietą medyczną. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić Cię o wykonanie konkretnych badań lekarskich na nasz koszt.

Ochrona świadczona będzie od momentu podpisania wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż dzień po opłacie składki ubezpieczeniowej.

Inter Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy Inter Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia.

Dowiedz się więcej →