Pakiet rodzinny

Dla Służby Zdrowia

Dodatkową korzyścią dla przedstawicieli zawodów medycznych jest możliwość ubezpieczenia członków swoich rodzin. Pozwala to skorzystać z wszystkich preferencji oferowanych w ubezpieczeniach dla zawodów sektora medycznego. W ten sposób rodziny pracowników medycznych będą także chronione i zabezpieczone od ryzyk związanych z zawodem medycznym.

Inter Tour 365 – Jedna polisa wiele bezpiecznych podróży

Roczne ubezpieczenie podróżne dla zawodów medycznych.

Dowiedz się więcej →

Nasze produkty