Inter Medyk Life

Lekarz i Lekarz Dentysta

Opis produktu

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego. Korzyści:

 • Dodatkowe 50 000 zł albo 100 000 zł sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID-19 – w zależności od wariantu ubezpieczenia INTER Medyk Life
 • Ochroną ubezpieczeniową możesz objąć Twojego małżonka, partnera życiowego, pełnoletnie dzieci
 • Ubezpieczenie jest dopasowane do specyfiki wykonywanego zawodu – możesz rozszerzyć ochronę o dodatkowy pakiet najczęstszych chorób zawodowych występujących w zawodach medycznych
 • Świadczenie dzienne wypłacane od 1-go dnia niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania na COVID-19 i od 31-go dnia trwania niezdolności do pracy wskutek innych chorób (nawet do 18 000 zł miesięcznie)
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również rozpoznanie poważnej choroby (47 jednostek chorobowych), pobyt w szpitalu od 2-go dnia w wyniku choroby i od 1-go dnia w wyniku wypadku a także przeprowadzenie operacji chirurgicznej
 • Pakiet Assistance (np. pomoc domowa po hospitalizacji, transport medyczny, pomoc medyczna za granicą, dostarczenie leków)
 • Pakiet ryzyk medycznych – za jedyne 7 zł miesięcznie dla zawodów medycznych. Jest to jedyne na rynku ubezpieczenie na wypadek chorób zawodowych najczęściej występujących w branży medycznej: uszkodzenie wzroku przez laser | urazy kręgosłupa | zatrucia środkami medycznymi | uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki | zakażenie HIV/WZW | zespół stresu pourazowego | czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta.
 • Ubezpieczenie niezdolności do pracy w wyniku choroby (także COVID-19) lub/i nieszczęśliwego wypadku (NW) – składka już od 105 zł miesięcznie dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w medycynie.
  • Wysokość świadczenia dziennego od 150 zł (kwota gwarantowana), nawet do 600 zł, zależnie od wybranego wariantu,
  • W przypadku zachorowania na COVID-19 lub nieszczęśliwego wypadku (NW) – świadczenie dzienne należne już od 1. dnia choroby,
  • W przypadku innych chorób – świadczenie należne od 31. dnia choroby,
  • Ubezpieczenie dotyczy dłuższej niezdolności do pracy – trwającej min. 31 dni w przypadku choroby lub 15 dni w następstwie wypadku,
  • Świadczenia wypłacane są nawet do 365-tego dnia niezdolności do pracy.

 

Pobierz folder: „Niezdolność do pracy COVID 19” →

Pobierz folder: „Pracownikom podczas pandemii COVID 19” →