Personel niemedyczny

Dla Służby Zdrowia

Podmioty medyczne korzystają w swojej działalności także z pracowników niemedycznych. Są to menedżerowie sprawujący funkcje kierownicze, ale także cały personel pomocniczy (księgowa, marketing, IT, kierowca, konserwator, itp.), który jest niezbędny aby podmiot medyczny mógł sprawnie funkcjonować i obsługiwać pacjentów. Wszyscy pracownicy nie medyczni, którzy są pracownikami w podmiocie medycznym mogą skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia na życie i zdrowie inter-medic Live oraz ubezpieczyć swój majątek, mieszkanie, dom, lub wykupić ubezpieczenie komunikacyjne.

Nasze produkty