Inter Zdrowie

Zdrowie

Opis produktu

Aby przystąpić do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego INTER Vision wystarczy wypełnić prosty wniosek ubezpieczeniowy z krótką ankietą medyczną, a na podstawie przekazanych danych zostanie przygotowana spersonalizowana oferta ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa jest uzależniona od wariantu ubezpieczenia oraz Twojego wieku w momencie przystępowania do ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok, jeżeli żadna ze stron jej nie wypowie na miesiąc przed każdą rocznicą ubezpieczenia. Dzięki temu możesz być pewien, że składka ubezpieczeniowa nie zmieni się przynajmniej przez 12 miesięcy.

Każda nowo zawarta polisa prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera okres karencji ogólnej i szczególnej w którym w sposób ograniczony możesz korzystać z ubezpieczenia.

Karencja ogólna obowiązuje przez 3 miesiące od początku okresu ubezpieczenia. Nie możesz wtedy korzystać ze świadczeń, chyba, że jest to spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

Karencję ogólną możesz wykupić uiszczając jednorazową składkę (wykup karencji).

Karencja szczególna trwa przez 8 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia i dotyczy wyłącznie prowadzenia ciąży oraz stomatologii.

Gwarantujemy Ci nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów – wszystkie specjalizacje, wizyty profesorskie, a także brak konieczności posiadania skierowania do lekarza specjalisty. Do dyspozycji masz również szeroki wachlarz badań diagnostycznych z rezonansem czy tomografią włącznie. Zwróć uwagę, że niektóre pozycje zakresu to definicje otwarte – np. USG, tomografia czy rezonans. Oznacza to, że przysługują Ci wszystkie badania tego typu, a nie tylko wybranych części ciała.

Umówienie się do lekarza specjalisty możesz zrobić  bezpośrednio w placówce medycznej, online, przez nasze własne centrum umawiania wizyt czy też za pomocą specjalnego formularza.

W nagłym przypadku Pomoc Assistance 24h, zapewni Ci wizyty domowe na terenie całej Polski, transport medyczny, dowóz leków, rehabilitacja ( 365 dni w roku, 24/7).

Szczegółowy zakres świadczeń medycznych z których możesz korzystać w ramach swojej polisy otrzymasz wraz z ofertą.

Już od wariantu Vision Silver  bez ograniczeń i limitów pakiet pełnej stomatologii obejmujący leczenie zachowawcze, leczenie paradontozy, leczenie kanałowe, chirurgię stomatologiczną, a nawet estetykę stomatologiczną.

Jeżeli korzystasz ze świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej lub z usługi lekarza nie współpracującego z TU INTER Polska – weź fakturę.

TU INTER Polska zwróci Ci koszty świadczeń do wysokości określonej w Wykazie świadczeń zdrowotnych.

Pozwól nam kompleksowo zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych – zapoznaj się z naszą