Ubezpieczenie skippera i czarteru

Ubezpieczenia Żeglarskie

Ubezpieczenie to , w szczególny sposób chroni skipperów wyczarterowanych jednostek. Chodzi tu nie tylko o tzw. bagatelne szkody, jak dla przykładu szkody wynikłe z niezapłacenia kaucji, ale przede wszystkim o szkody wynikłe z oczywistego zaniedbania, które zdarza się często w sposób nie do przewidzenia, tym nie mniej w sposób bezwzględny może zaważyć na przyszłości skippera.

Dlatego ochrona ubezpieczeniowa skippera w zakresie  odpowiedzialności cywilnej jest konieczna.

  • Ubezpieczenie OC skippera    
  • Ubezpieczenie skippera od wypadków
  • Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej
  • Ubezpieczenie od ryzyka konfiskaty/pożyczka kaucyjna
  • Ubezpieczenie kaucji czarteru
  • Ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń
  • Ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru