Inter Grupa Plus

Ochrona Życia

Co zyskujesz obejmując swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie?

 • Pogłębia się więź pracownika z Twoją firmą, wzrasta zaangażowanie w pracę
 • Wzrasta atrakcyjność Twojej firmy jako pracodawcy, poprawia się jej wizerunek na rynku pracy
 • Zostajesz zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
 • Składka z ubezpieczenia grupowego wliczana jest w koszty uzyskania przychodu
 • Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia i wysokości składki
 • Zapewniasz ochronę nie tylko pracownikom, ale ochroną możesz również objąć członków Rodziny Pracownika (współmałżonka czy partnera życiowego) od 16 roku życia oraz pełnoletnie dzieci do 69 roku życia.
 • Zyskujesz atrakcyjne warunki przystąpienia do ubezpieczenia
 • Zyskujesz możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
 • Świadczenia szpitalne dotyczą pobytu w szpitalu zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej, Australii, Kanady, USA płatne już od 1 dnia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz od 2 dnia pobytu w szpitalu w wyniku choroby
 • Szeroki katalog poważnych zachorowań – 47 jednostek chorobowych.
 • Świadczenia dodatkowe takie jak: świadczenia apteczne czy pobyt w sanatorium.

Opcja dodatkowa ubezpieczenia: Assistance medyczny

 • W ramach programu INTER Grupa Plus wszyscy ubezpieczeni otrzymują dostęp do usług Assistance
 • zapewniający w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku szybką pomoc
 • m.in. w zakresie:
 • Dostarczenia leków
 • Opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Organizacji procesu rehabilitacyjnego
 • Organizacji prywatnych lekcji
 • Pobytu opiekuna z dzieckiem w szpitalu
 • Pomocy psychologa
 • Transportu medycznego
 • Wizyty lekarza
 • Wizyty pielęgniarki
 • Wizyty położnej
 • Wypożyczenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomocy domowej oraz opiekunki dla rodzica
 • Pomocy medycznej za granicą
 • Infolinii medycznej
 • Infolinii baby assistance
 • Pakiet dedykowany branży medycznej:
 • Program INTER Grupa Plus adresujemy także do podmiotów leczniczych i innych przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia, zatrudniających personel medyczny. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy dodatkowy pakiet ryzyk medycznych, związanych ze specyfiką wykonywania zawodu medycznego:
 • Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy
 • Trwałe uszkodzenie słuchu w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na hałas ultradźwiękowy podczas wykonywania pracy
 • Zatrucia Ubezpieczonego w wyniku ekspozycji na substancje chemiczne wykorzystywane podczas wykonywania pracy
 • Urazu kręgosłupa w trakcie wykonywania pracy
 • Poważne zachorowanie personelu medycznego
 • Doraźna pomoc psychologiczna lub psychiatryczna na wypadek stwierdzenia u Ubezpieczonego „wtórnego zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy
 • Obrażenia ciała Ubezpieczonego spowodowane bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu wykonywania pracy