Ochrona Zdrowia dla Firm zatrudniających od 3 do 14 pracowników

Ochrona Zdrowia

Co zyskujesz obejmując swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym?

 • Zwiększenie motywacji Pracowników i ich zaufania do Twojej firmy
 • Podniesienie jakości i wydajności pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej Pracowników
 • Wizerunek Pracodawcy, który dba o zdrowie Pracownika i jego Rodziny
 • Możliwość zaliczenia kosztów prywatnej opieki medycznej do kosztów uzyskania przychodu

Co zyskuje Twój pracownik?

 • Możliwość objęcia opieką medyczną Członków Rodziny (małżonka, partnera i dzieci)
 • Nielimitowany dostęp do wizyt i e-wizyt u lekarzy specjalistów dla dzieci i dorosłych
 • Szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych – bez limitów
 • Pomoc w nagłych wypadkach m. in. wizyty domowe, rehabilitacja, NNW, pomoc psychologa
 • Kompleksową pomoc w nagłych przypadkach m.in. wizyty domowe lekarza i pielęgniarki bez ograniczeń, zapewnienie transportu medycznego, rehabilitacja po wypadku, pomoc psychologa
 • Refundacja poniesionych kosztów na podstawie rachunku za świadczenia udzielone poza siecią placówek kontraktowych
 • Poczucie stabilności i dbałości ze strony Pracodawcy
 • Pakiet ubezpieczeń dodatkowych