Ochrona Zdrowia

Dla firm

Nowoczesna gospodarka stawia wysokie wymagania nie tylko pracownikom ale także pracodawcom. Dbanie o pracownika, o jego życie , zdrowie, staje się ważnym zadaniem dla firm i korporacji. To ludzie, a nie majątek stanowią  najważniejszą wartość. Dlatego oferujemy produkty i usługi dostosowane do obecnych potrzeb firm oraz pracowników indywidualnych. Proponowane ubezpieczenia grupowe obejmują ochronę życia, zdrowia,  a także majątku. Niezależnie od formy zatrudnienia dostosujemy zakres, wysokość sum ubezpieczenia i składki zgodnie z potrzebami firmy  i pracowników.

Nasze produkty

Ochrona Zdrowia dla Firm zatrudniających od 3 do 14 pracowników

Ochrona Zdrowia dla Firm zatrudniających od 15 pracowników