Ochrona Majątku

Dla firm

Nowoczesna gospodarka stawia wysokie wymagania nie tylko pracownikom ale także pracodawcom. Dbanie o pracownika, o jego życie , zdrowie, staje się ważnym zadaniem dla firm i korporacji. To ludzie, a nie majątek stanowią  najważniejszą wartość. Dlatego oferujemy produkty i usługi dostosowane do obecnych potrzeb firm oraz pracowników indywidualnych. Proponowane ubezpieczenia grupowe obejmują ochronę życia, zdrowia,  a także majątku. Ochrona ubezpieczeniowa jest szczególnie ważna w przypadku zdarzeń mogących poważnie naruszyć równowagę przedsiębiorstwa.

Nasze produkty