Ubezpieczenia zawodowego skippera

Ubezpieczenia Żeglarskie

Jest to ubezpieczenie, które w szczególny sposób chroni skipperów wyczarterowanych jednostek. I chodzi tu nie tylko o tzw. bagatelne szkody, jak dla przykładu szkody wynikłe z niezapłacenia kaucji, ale przede wszystkim o szkody wynikłe z oczywistego zaniedbania, które często w sposób nie do przewidzenia, tym nie mniej bezwzględny mogą zaważyć na przyszłości skippera.

I właśnie dlatego ochrona ubezpieczeniowa skippera, jeśli chodzi o ochronę od odpowiedzialności cywilnej jest nie do obejścia.

  • Ubezpieczenie OC skippera     
  • Ubezpieczenie skippera od wypadków
  • Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej
  • Ubezpieczenie od ryzyka konfiskaty/pożyczka kaucyjna
  • Ubezpieczenie kaucji czarteru
  • Ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń
  • Ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru