Ochrona Majątku

Dom i Mieszkanie

Dom i Mieszkanie

W ramach ubezpieczenia domu, mieszkania, obiektów przydomowych, garaży, istnieje możliwość objęcia ochroną również domu w budowie czy ruchomości domowych, a także stałych elementów budynku oraz znajdujących się w nim przedmiotów. W ramach jednej polisy otrzymujesz:

 • Szeroki zakres ochrony  mienia 
 • Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub All Risk (od wszystkich ryzyk ), a także kradzieży z włamaniem, rabunkiem oraz powodzi.
 • Ubezpieczenie domku letniskowego lub nagrobka w ramach jednej polisy
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania od kradzieży lub rabunku m.in. torebka, telefon z możliwością wykupienia ubezpieczenia BAGAŻU PODRÓŻNEGO na cały świat !
 • Ubezpieczenie mienia służbowego (np. laptop, tablet etc.)
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Ryzyko przepięcia do pełnej sumy ubezpieczenia
 • Ochrona w przypadku braku okresowych przeglądów instalacji (Obowiązek wykonywania przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych  wynika z ustawy    prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane)
 • Ochrona za zalanie w przypadku pozostawienia otwartych okien lub drzwi
 • Odpowiedzialność za pożar w sytuacji pozostawienia niewyłączonego żelazka, kuchenki czy niewygaszonego kominka
 • wypłata szkody do wartości odtworzeniowej niezależnie od wieku budynku
 • Assistance domowy, medyczny, samochodowy w zakresie ubezpieczenia 

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym zapewni Ci ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych  Osobom trzecim  na terenie Polski oraz krajów Europy  i powstałe:

 • wskutek zalania mienia osób trzecich – niezależnie od winy Ubezpieczonego
 • w najmowanych ruchomościach domowych
 • na skutek rażącego niedbalstwa
 • w najmowanej nieruchomości

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym:

 • na Cały Świat (z wyłączeniem USA i Kanady)
 • osób zamieszkujących dom/mieszkanie na podstawie umowy najmu (OC Lokatora)
 • za szkody wyrządzone podczas amatorskiego uprawiania sportów (narty, jazda na rowerze, hulajnodze etc…..)
 • za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem w celach rekreacyjnych konia
 • za szkody powstałe w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

 • Ochrona na całym świecie
 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci

Asysta Prawna i Ochrona Prawa

Ubezpieczenie asysty prawnej i ochrony prawnej zapewni Ci pomoc w sprawach związanych z Twoim życiem prywatnym. W zależności od wybranego wariantu oferujemy telefoniczną asystę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej w kwestiach związanych m.in z prawami rzeczowymi nieruchomości, prawem wykroczeń czy prawem karnym.

 • komfort i wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielane przez prawników
 • natychmiastową reakcję Centrum Asysty Prawnej – infolinia dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu
 • Ochrona prawna z sumą ubezpieczenia 10 000 zł